logo.png
               
 
baner650.gif
grafika
Zakup umundurowania specjalistycznego dla strażaków OSP Gruszki i OSP Strzelcowizna
05-10-2018 Anna Jadeszko
Powrót
Drukuj
PDF
Zgłoś
nieścisłość

W ramach umowy dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku zakupiono pięć kompletów umundurowania specjalistycznego dla strażaków OSP Gruszki i OSP Strzelcowizna. Koszt zadania wyniósł 14.350,00 zł, z czego kwotę 8,610 zł stanowi dotacja WFOŚiGW, a 5.740,00 zł wkład własny Gminy Płaska. Dzięki zakupionemu umundurowaniu specjalistycznemu osiągnięty został efekt ekologiczny w postaci poprawy możliwości ratowniczo-gaśniczych jednostek.

Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
PDF
Zgłoś
nieścisłość
cyfrowy urząd baner.png
obywatel_slider.jpg
b1.png
b2.png
b3.png
b4.png
baner-kalendarz.jpg
a3.jpg
rcl.png
baner-esesja.jpg
Mikroporady.jpg
Twoj_e-PIT_baner.png
q1.jpg
q2.jpg
q3.jpg
Stronę zrealizowano w ramach Projektu Nr LT-PL/107 „Rozwój ekoturystyki na pograniczu polsko-litewskim’ współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wdrażanego w ramach Celu 3: Europejska Współpraca Terytorialna Program Współpracy Transgranicznej „Litwa-Polska”.