logo.png
               
 
baner650.gif
„Idzie szkrab w wielki świat – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Płaska”
20-09-2019 Anna Jadeszko
Powrót
Drukuj
PDF
Zgłoś
nieścisłość

Od 1 sierpnia 2019 r. Gmina Płaska rozpoczęła realizację projektu „Idzie szkrab w wielki świat – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Płaska”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (Poddziałanie 3.1.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej).

Zakres projektu zakłada utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla 15 dzieci z terenu Gminy Płaska. Inwestycja obejmuje zakup: wyposażenia i montażu placu zabaw wraz z wykonaniem bezpiecznej nawierzchni, interaktywnego „Magicznego Dywanu”, mebli i wyposażenia punktu przedszkolnego, zabawek, artykułów plastycznych. Projekt zakłada ponadto finansowanie wynagrodzenia personelu zatrudnionego w utworzonym punkcie przedszkolnym przez okres od 01.09.2019 r. do 26.06.2020 r.: 2 nauczycieli (2 etaty), 1 logopeda (1/2 etatu), 1 pedagog (1/2 etatu), sprzątaczka (1 etat), a także zapewnienia wyżywienia dla 15 dzieci (śniadania, obiad, podwieczorek). W budżecie projektu przewidziano także sfinansowanie studiów podyplomowych dla 1 nauczyciela zatrudnionego w punkcie przedszkolnym.

Dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 85 % wydatków kwalifikowalnych tj. 322.681,25 zł, a całkowita wartość projektu to kwota 379.625,00 zł. Wkład własny Gminy Płaska wynosi  56.943,75 zł.

Okres realizacji projektu: od 01.08.2019 r. do 26.06.2020 r.

Celem projektu jest: wzrost upowszechnienia edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie 15 nowych miejsc wychowania przedszkolnego na terenie gminy Płaska oraz doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych 1 nauczyciela OWP w terminie do końca czerwca 2020 r. Przedsięwzięcie jest komplementarne do projektu zrealizowanego w ramach poddziałania 8.2.1. RPOWP – projekt „Adaptacja budynku po byłym komisariacie policji na punkt przedszkolny”.

 

Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
PDF
Zgłoś
nieścisłość
cyfrowy urząd baner.png
obywatel_slider.jpg
b1.png
b2.png
b3.png
b4.png
baner-kalendarz.jpg
a3.jpg
rcl.png
baner-esesja.jpg
Mikroporady.jpg
Twoj_e-PIT_baner.png
q1.jpg
q2.jpg
q3.jpg
Stronę zrealizowano w ramach Projektu Nr LT-PL/107 „Rozwój ekoturystyki na pograniczu polsko-litewskim’ współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wdrażanego w ramach Celu 3: Europejska Współpraca Terytorialna Program Współpracy Transgranicznej „Litwa-Polska”.