logo.png
               
 
baner650.gif
grafika
Załączniki
Informacja dot. możliwości dofinansowania zakupu i montażu paneli fotowoltaicznych na potrzeby własne mieszkańców Gminy Płaska
15-01-2020 Anna Jadeszko
Powrót
Drukuj
PDF
Zgłoś
nieścisłość

Wójt Gminy informuje, że w dniu 20 stycznia 2020 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury (piętro) odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące dofinasowania zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych na potrzeby własne mieszkańców gminy.

Jednocześnie Wójt Gminy informuje, że do dnia 24 stycznia 2020 r. będzie prowadzony nabór deklaracji (druk w załączeniu) zainteresowanych mieszkańców udziałem w projekcie pozwalającym na dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych.

Gmina Płaska przygotowuje się do złożenia wniosku o dofinasowanie projektu na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych.

Fotowoltaiczna mikroinstalacja prosumencka zamienia energię promieniowania słonecznego na energię prądu elektrycznego. Jej łączna moc elektryczna nie może przekroczyć 5 kW. Instalacja służy do zasilania wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku mieszkalnego o napięciu 230 V. Wytworzona energia może być przeznaczona na potrzeby własne gospodarstwa domowego, czyli do zasilania urządzeń codziennego użytku np. lodówka, pralka, telewizor, ogrzewanie prądem wody itp.

Planowana jest możliwość dofinansowania trzech wariantów instalacji fotowoltaicznej*:

a. instalacja o mocy 3,0 kWp dedykowana dla gospodarstw domowych o rocznym zużyciu energii do 3000 kWh;

b. instalacja o mocy 4,0 kWp dedykowana dla gospodarstw domowych o rocznym zużyciu energii do 4000 kWh;

c. instalacja o mocy 5,0 kWp dedykowana dla gospodarstw domowych o rocznym zużyciu energii do 5000 kWh;

Wstępne założenia dotyczące dofinasowania zakupu i montażu instalacji:

1. Pozyskanie środków na dofinansowanie projektu pozwoli na pokrycie maksymalnie

74 % wartości instalacji brutto pod warunkiem, że VAT zostanie zakwalifikowany do dofinasowania, jeżeli nie, to maksymalnie 74 % wartości instalacji netto.

2. Dofinasowanie będzie dotyczyło kosztów zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych i polegać będzie na refundacji poniesionych kosztów przez mieszkańca, zwanego Grantobiorcą, co oznacza, że to mieszkaniec (Grantobiorca) najpierw będzie musiał opłacić koszty zakupu i montażu instalacji i dopiero po weryfikacji złożonych dokumentów będzie mógł uzyskać częściowy zwrot poniesionych kosztów, zgodnie z określonym w umowie procentem dofinansowania.

3. Aby rozliczyć Grant - dofinansowanie, Grantobiorca (mieszkaniec) będzie zobowiązany do potwierdzenia dokonanego przez siebie zakupu, montażu oraz uruchomienia instalacji fotowoltaicznej (faktura, protokół odbioru, potwierdzenie opłaty, itp.)

4. Wysokość grantu będzie uzależniona od mocy instalacji.

5. Grant może zostać przeznaczony na montaż instalacji fotowoltaicznej, z której wytworzona energia powinna być przeznaczona wyłącznie na własne potrzeby mieszkańców (Grantobiorców). Nie jest dopuszczalne wykorzystanie energii na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, w tym działalności rolniczej.

6. Mieszkaniec przystępując do projektu zobowiązuje się pokryć ze środków własnych:

- wkładu własnego kosztów zakupu i montażu instalacji, który nie będzie sfinansowany ze środków europejskich;

- kosztu opracowania dokumentacji technicznej – 500,00 zł brutto.

Więcej informacji o zasadach działania instalacji oraz zasadach uzyskania dofinansowania będzie można uzyskać podczas spotkania 20 stycznia o godz. 12.00

Zapraszamy!

Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
PDF
Zgłoś
nieścisłość
b1.png
b2.png
b3.png
b4.png
baner-biblioteka.jpg
baner-kalendarz.jpg
baner-odpady.jpg
a3.jpg
baner-esesja.jpg
rcl.png
cyfrowy urząd baner.png
obywatel_slider.jpg
Mikroporady.jpg
Twoj_e-PIT_baner.png
q1.jpg
q2.jpg
q3.jpg
Stronę zrealizowano w ramach Projektu Nr LT-PL/107 „Rozwój ekoturystyki na pograniczu polsko-litewskim’ współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wdrażanego w ramach Celu 3: Europejska Współpraca Terytorialna Program Współpracy Transgranicznej „Litwa-Polska”.