logo.png
               
 
baner650.gif
grafika
Projekt ZDALNA SZKOŁA+
13-08-2020 Anna Jadeszko
Powrót
Drukuj
PDF
Zgłoś
nieścisłość

Gmina Płaska w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 dotyczącego realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego otrzymała dofinansowanie w kwocie: 44.999,92 zł na zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do nauki zdalnej.

Gmina z pozyskanych środków zakupiła 15 laptopów, które w najbliższym czasie zostaną przekazane do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Płaskiej. Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem stanu epidemii na obszarze całego kraju. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło zdalne prowadzenie zajęć lekcyjnych.

Standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych polegających na zdalnym nauczaniu, będą możliwe dzięki dostarczeniu szkołom sprzętu komputerowego zakupionego w ramach niniejszego projektu.

Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
PDF
Zgłoś
nieścisłość
cyfrowy urząd baner.png
obywatel_slider.jpg
b1.png
b2.png
b3.png
b4.png
baner-kalendarz.jpg
a3.jpg
rcl.png
baner-esesja.jpg
Mikroporady.jpg
Twoj_e-PIT_baner.png
q1.jpg
q2.jpg
q3.jpg
Stronę zrealizowano w ramach Projektu Nr LT-PL/107 „Rozwój ekoturystyki na pograniczu polsko-litewskim’ współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wdrażanego w ramach Celu 3: Europejska Współpraca Terytorialna Program Współpracy Transgranicznej „Litwa-Polska”.