logo.png
               
 
baner650.gif
grafika
Informacja o wyłożeniu spisu wyborców do publicznego wglądu
06-05-2019 Anna Jadeszko
Powrót
Drukuj
PDF
Zgłoś
nieścisłość

Wójt Gminy Płaska zawiadamia, że został sporządzony spis wyborców w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku.

Spis będzie udostępniony do wglądu w Urzędzie Gminy Płaska

pokój Nr 10 w godzinach (od 7.30 do 13.30)

w okresie od 06 maja 2019 r. do 20 maja 2019 r.

Udostępnienie spisu następuje na pisemny wniosek zainteresowanego, zawierający dane umożliwiające ustalenie tożsamości wyborcy w spisie.

Udostępnienie spisu wyborców następuje poprzez udzielenie informacji potwierdzajacej, iż osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie lub nie figuruje w spisie (w tym również z powodu skreślenia ze spisu), albo, że dane wpisane we wniosku różnią się w pewnym zakresie od danych osoby wpisanej do spisu.

Na żądanie wnioskodawcy udzielona informacja jest potwierdzana na piśmie.

Jednocześnie informujemy, że wyborcy przebywający czasowo na terenie gminy mają możliwość dopisania do spisu wyborców, jeśli złożą wniosek w tej sprawie najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów tj. do 21 maja 2019 r.

Wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów otrzymuje na wniosek zgłoszony pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej – zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów.

Zaświadczenia o prawie do głosowania wydaje się do chwili przekazania spisu wyborców przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej, tj. do dnia 24 maja 2019 r.

Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
PDF
Zgłoś
nieścisłość
cyfrowy urząd baner.png
obywatel_slider.jpg
b1.png
b2.png
b3.png
b4.png
baner-kalendarz.jpg
a3.jpg
rcl.png
baner-esesja.jpg
Mikroporady.jpg
Twoj_e-PIT_baner.png
q1.jpg
q2.jpg
q3.jpg
Stronę zrealizowano w ramach Projektu Nr LT-PL/107 „Rozwój ekoturystyki na pograniczu polsko-litewskim’ współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wdrażanego w ramach Celu 3: Europejska Współpraca Terytorialna Program Współpracy Transgranicznej „Litwa-Polska”.