logo.png
               
 
baner650.gif
Program sterylizacji i kastracji zwierząt na terenie Gminy Płaska w 2020 roku
05-06-2020 Jacek Nasewicz
Powrót
Drukuj
PDF
Zgłoś
nieścisłość

  W ramach „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Płaska na 2020 rok" rusza nabór wniosków o dofinansowanie zabiegu sterylizacji lub kastracji skierowany do właścicieli psów i kotów , zamieszkujących na terenie Gminy Płaska.  Akcja realizowana jest przy częściowym dofinansowaniu zabiegów sterylizacji przez Gminę Płaska i Związek Komunalny Biebrza kosztu zabiegu u kotów i psów, pozostałe 50,00 zł ponosi jego właściciel.
 Warunki udziału w programie:
•   Złożenie przez właściciela zwierzęcia wniosku.
•   Jeden właściciel może ubiegać się o dofinansowanie za zabiegi wykonane maksymalnie dwóm zwierzętom rocznie.

Po otrzymaniu skierowania z Urzędu Gminy, należy zgłosić się w ciągu 30 dni do wskazanego gabinetu weterynaryjnego i uzgodnić termin zabiegu. Sam zabieg należy wykonać w terminie do trzech miesięcy od daty wystawienia skierowania, przy czym wykonanie zbiegu nie może przekroczyć terminu określonego w „Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Płaska na 2020 rok"  czyli do 30 listopada 2020 r. Po upływie trzech miesięcy od daty otrzymania skierowania, staję się ono nieważne i nie stanowi podstawy do dofinansowania kosztów zabiegu.

Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
PDF
Zgłoś
nieścisłość
cyfrowy urząd baner.png
obywatel_slider.jpg
b1.png
b2.png
b3.png
b4.png
baner-kalendarz.jpg
a3.jpg
rcl.png
baner-esesja.jpg
Mikroporady.jpg
Twoj_e-PIT_baner.png
q1.jpg
q2.jpg
q3.jpg
Stronę zrealizowano w ramach Projektu Nr LT-PL/107 „Rozwój ekoturystyki na pograniczu polsko-litewskim’ współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wdrażanego w ramach Celu 3: Europejska Współpraca Terytorialna Program Współpracy Transgranicznej „Litwa-Polska”.