logo.png
               
 
Informacja dot. Obowiązku wyposażenia nieruchomości w pojemniki na odpady zmieszane
21-05-2021 Jacek Nasewicz
Powrót
Drukuj
PDF
Zgłoś
nieścisłość

   W nawiązaniu do informacji przekazanej przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dot. incydentów, które zdarzają się z udziałem wilków należy zwrócić szczególna uwagę na problem dostępu do pokarmu, który może przyciągać dzikie zwierzęta. Gminy i mieszkańcy oraz właściciele nieruchomości położonych na terenie gminy powinni podejmować działania w celu zabezpieczenia zbieranych i oddawanych odpadów komunalnych zmieszanych przed dostępem zwierząt. Przypominamy, że odpady spożywcze mogą stać się łatwym pokarmem dla dzikich zwierząt i zachęcać je do odwiedzania siedzib ludzkich. Dlatego wszystkie odpady komunalne zmieszane musza być zbierane i oddawane w szczelnych pojemnikach posiadających pokrywę. Zabronione jest wystawianie do odbioru i gromadzenie w łatwo dostępnych miejscach worków z odpadami zmieszanymi.
Obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki na odpady zmieszane został zawarty w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Płaska (uchwała Nr VIII/70/19 Rady Gminy Płaska z dnia 20 listopada 2019 r., Nr X/93/20 z dnia 29 stycznia 2020 r., Nr XV/136/20 z dnia 29 października 2020 r.). Osoby nieprzestrzegające wspomnianego obowiązku mogą zostać ukarane karą grzywny zgodnie z art. 10 ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. u. z 2020 r. poz. 1439 ze zm.).

Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
PDF
Zgłoś
nieścisłość
b1.png
b2.png
b3.png
b4.png
baner-biblioteka.jpg
baner-kalendarz.jpg
baner-odpady.jpg
a3.jpg
baner-esesja.jpg
rcl.png
cyfrowy urząd baner.png
obywatel_slider.jpg
Mikroporady.jpg
Twoj_e-PIT_baner.png
q1.jpg
q2.jpg
q3.jpg
Stronę zrealizowano w ramach Projektu Nr LT-PL/107 „Rozwój ekoturystyki na pograniczu polsko-litewskim’ współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wdrażanego w ramach Celu 3: Europejska Współpraca Terytorialna Program Współpracy Transgranicznej „Litwa-Polska”.